The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De observationibus pro figura telluris determinanda in Gallia habitis, disquisitio.
Uppsala, Höjer, (1738). 4:o. 20 s. Tagen ur band. Med rester av ryggremsa. Bra ex.. Detta arbete utgavs till stöd för resultaten från Maupertuis gradmätningsexpedition till Tornedalen, vilken bidrog till att bekräfta Newtons teori om att jorden var tillplattad vid polerna. Problem med de medhavda astronomiska instrumenten gjorde dock att de i norr utförda mätningarna gick att ifrågasätta och Maupertuis' inflytelserika motståndare J. Cassini - som ansåg sig ha visat att avståndet mellan jordens poler var större än diameterna genom ekvatorn - tog chansen att gå till angrepp. Celsius använder sig i sin försvarsskrift av material från Maupertuis och visar på felaktigheter i Cassinis egna beräkningar, som han menar är större än de som påvisats hos hans vetenskapliga motståndare
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-08-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/370255/1738-celsius-anders-de-observationibus-pro-figura-telluris-determinanda

Browse more rare books from the year 1738


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.