The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

AF-BEELDINGHE VAN D EERSTE EEVWE DER SOCIETEYT IESV VOOR OOGHEN GHESTELT DOOR DE DUITS - NEDERLANTSCHE PROVINCIE DER SELVER SOCIETEYT
Antwerpen, Inde Plantijnsche druckerije, 1640.** . Gebonden, half - marrokijnleder, gemarmerde platen, pi├Ęce de titre op rood maroquinleder, rug versierd met goudopdruk, rug beschadigt, gegraveerd titelblad door Diepenbeke, A., 18x23cm, 712pp (4), ge├»llustreerd met gravures van Diepebeke, A. en Natalis, Voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche Provincie der selver Societeyt. Den vader vande toekomende eeuwe, Iesu Christo, voor wiens godtheydt swichten alle eeuwen, aen wiens menscheydt dienen alle tiiden, onder wiens eeuwigheyt loopen alle iaeren, hem Godt alleen, tot wiens eere streckt ons iubilee, dert haer op de verdiensten van siinen H. naem vertoonen de minste Societeyt Iesu; en met haerder kinderen iiver ende liefde sweet ende bloedt leven ende doodt in alle oodtmoedigheydt dese eerste eeuwe van haere instellinghe opdraeghen.
      [Bookseller: ERIK TONEN BOOKSELLER]
Last Found On: 2013-08-01           Check availability:      Biblio    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/369954/1640-uwens-laurentiuspoirters-adriaan-af-beeldinghe-van-d-eerste-eevwe

Browse more rare books from the year 1640


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.