The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Samlade arbeten.
I-III. Sthlm, C. Delén, 1805-07. 8:o. (4),316 + (4),232,333-40,241-84 + (2),230 s. Tre fina hfrbd från 1800-talets andra hälft med mycket rikt guldornerade ryggar, röda titeletiketter och stänkta snitt. Bra inlagor, dock stundvis med lätta lagerfläckar och en brunfläck på s. 109 i första delen. Med Andreas Bernströms exlibris.. Innehåller huvudsakligen dramatik, som "General Eldhjelm", "Lycksökaren" och "Kärlek och hemsjuka", men även en del tillfällighetsvers, bl.a. "Fantask, efter Mozarts musik", "Öfver en kanarifågels död", "Ursäkt för en försummad magnetisering" och "Imitation af Shakspeare". Carl Lindegren (1770-1815) har en plats i vår litteraturhistoria som författare av borgerligt sentimentala dramer, närmast i den tyska författaren von Kotzebues stil och han saknade inte talang eller förmåga att fängsla sin publik. Hans sceniska popularitet höll sig ända in på 1850-talet. Lindegren slutade sina dagar på gäldstugan i Stockholm, endast efterlämnande en "gammal rock utsliten och oduglig, som han själv en gång fått till skänks." Andreas Bernström var far till Gustaf och Bengt Bernström
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-08-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/369499/1805-lindegren-carl-samlade-arbeten

Browse more rare books from the year 1805


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.