The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Vue på Dublins Rivier.
Akvarell. Osignerad och odaterad. 19×26,5 cm. Monterad på ett större blad, med påskrift: "Vue på Dublins Rivier / ritad af Berger / och skänkt till A. Retzius / i juli år 1843". Proveniens: Anders Retzius (1796-1860), i arv till hans son Gustaf. Ingick i dennes donation till Kungl. Vetenskapsakademien 1919. Avyttrad 2013 tillsammans med andra föremål ur donationen. En mycket vacker akvarell, med fin proveniens. Bergers mästerskap i akvarelltekniken och hans förkärlek för kust- och hamn­motiv vittnar båda om hans skolning i England, som han besökte första gången 1832 och åter 1836-39, då han torde ha utfört denna hamnbild. Berger vistades i Dublin hösten 1838 och ordnade till och med en egen utställning där.Om Bergers konsthistoriska betydelse som länk mellan Elias Martin och senare svenska friluftsmålare, och om hans akvareller och teckningar, skriver Viggo Loos: "I hans akvareller och utkast från engelska, irländska och franska hamnstäder möter man en känslighet i skildringen av lufttonerna, som gör att Berger intar en framskjuten plats i vårt 1800-tals förimpressionism. De flesta har tillkommit, medan intrycken av Turner och de engelska akvarellmålarna, såsom Cotman och Sandby, ännu var levande. [...] Hans plats i 1800-talets konsthistoria framstår klarast i de akvareller och studier, där han under engelskt inflytande når fram till en omedelbar natur­iakttagelse och en målarkultur, som kan räknas till det märkligaste i hans samtid.
      [Bookseller: Lorenz B. Hatt]
Last Found On: 2018-02-20           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36804360/1843-berger-johan-christian-1803-1871-vue-pa-dublins-rivier

Browse more rare books from the year 1843


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.