The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Gustav Adolfs torg med gamla operan och Gustav II Adolfs ryttarstaty, Jakobs kyrktorn i fonden. Vaktstyrka från Svea livgarde.
Blyertsteckning. Osignerad. 20 x 26 cm. Proveniens: Thure Boltenstern (f. 1890), äldste son till Fritz von Dardels dotter Amélie. Med notering av denne a tergo: "Att denna teckning [...] är utförd av F. von Dardel (1817-1901) intygas av konstnärens dotterson T. M. Boltenstern". Teckningen torde vara utförd tidigt under konstnärens militära karriär, i slutet av 1830-talet eller början av 1840-talet. Han har uppenbarligen haft befäl över en högvaktstyrka från Svea livgarde på Gustav Adolfs torg: I förgrunden syns en puka och ett par bajonettförsedda vapen lutade mot vapenställ motsvarande dem som än idag finns framför högvaktsflygeln på Stockholms slott. Fritz von Dardel som var född i schweiziska Neuchâtel anlände till Stockholm våren 1835 från Skåne (Vendes artilleriregemente) och gick in vid Andra livgardet. Han övergick till Svea livgarde 1837 och tjänstgjorde vid regementet i 27 år.På Gustaf Adolfs torg hade det länge funnits en fast vaktstyrka, ett "Corps de Garde" bemannat av en befälhavare och ett antal meniga. Vaktstyrkor av detta slag stod för ordningshållningen i Stockholm och fanns på flera håll i staden, bl. a. på Östermalmstorg och Södermalms torg. Som regel bemannades de av Svea livgarde på grund av dess permanenta förläggning till huvudstaden. Under Gustav III:s regering skall den fasta vakten på Gustav Adolfs torg ha dragits in och ersatts med en postering i det nyuppförda operahuset, som dock endast var bemannad under operaföreställningar.Bebyggelsen på bilden tyder även på att teckningen är utförd före de nybyggnader längs torgets norra sida som bl. a. inbegrep Hotell Rydberg (1857). Gustav III:s operahus revs dock först 1892 för att ge plats åt det oskarianska operahuset, som invigdes 1898.Svea livgardes officerskårs stiftelse äger en samling akvareller av Fritz von Dardel med anknytning till hans tid vid regementet.
      [Bookseller: Lorenz B. Hatt]
Last Found On: 2018-02-20           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36803352/1890-dardel-fritz-von-1817-1901-gustav-adolfs-torg-med-gamla-operan

Browse more rare books from the year 1890


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.