The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Sweriges landz- och stadz lagh sampt rättegångs ordinantie, rättegångs process, uthtydning på någre gambla ord/ domare regler/ appendix om någre höghmåls saker uthur then h. skrifft uthdragne/ såsom ock itt nytt och ganska nyttigt register widh endan bijfogat.
Sthlm, H. Keyser, 1661-62. Högsmal-12:o. (20),228 + (16),212,(102,2 blanka) s. Samtida ngt solkigt pergamentbd med handskriven ryggtitel. Inledningsvis med fuktrand och titelbladet solkigt. Enstaka blad med svaga fläckar. Med några oläsliga gamla signaturer, Anders Strokirks namnteckning och Oskar Rewells exlibris. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 484. Rudbeck Svensk lagbibliografi 23. Trots uppgiften 1662 på det gemensamma titelbladet anger stadslagens titelblad att det arbetet ska vara tryckt 1661. Upplaga i behändigt fickformat. Affärsmannen Oskar Rewell (1857-1930) från Vasa i Finland byggde vid sekelskiftet 1900 upp en stor samling äldre finskt och svenskt tryck. Hans exlibris är ritat av Hugo Simberg.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-02-18           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36573142/1661-sweriges-landz-och-stadz-lagh-sampt

Browse more rare books from the year 1661


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.