The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Wandkaart van Zwitserland - Scheuchzer / Covens en Mortier, ca. 1720.
SPECTACULAIRE WANDKAART VAN ZWITSERLAND?Nova Helvetiae Tabula Geographica Illustrissimis et Potentissimis Cantonibus et Rebuspublicis Reformatae Religionis Tigurinae, Bernensi Scaphusianae, Abbatis Cellanae?- kopergravure naar het ontwerp van Jean Jacob Scheuchzer, gedrukt op vier gemonteerde bladen uitgegeven door Johannes Covens en Cornelis Mortier rond 1720. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 99 x 118 cm.De arts Johann Jakob Scheuchzer uit Z?rich was een van de grote allround geleerden van Zwitserland en ?zonder twijfel de beroemdste Zwitserse natuuronderzoeker, arts, historicus en meest veelzijdige genie van de 18e eeuw?. Scheuchzer verzamelde onvermoeibaar materiaal voor zijn ?Naturgeschichte des Schweizerlandes? waarvoor hij door de Alpen reisde. Hij vervaardigde ook kleine regionale kaarten, die hij na 18 jaar arbeid samenstelde tot een grote overzichtskaart van Zwitserland. Het werd het belangrijkste cartografische werk van Zwitserland in de 18e eeuw en veelvuldig gebruikt als basis voor verdere kaarten.Onderzoeker Scheuchzer probeerde een nieuwe, wetenschappelijke verkenning van de natuur, maar zijn grote kaartwerk volgt nog de 17e eeuwse traditie. Typerend voor de kaarten van die tijd zijn de rijke illustraties van de kaartrand, waarin Scheuchzer vooral de Zwitserse natuurwonderen benoemt en van deels op legende gebaseerde uitleg voorziet. Ze zijn van de hand van illustrator Johann Melchior F?ssli (1677-1736):Het titel cartouche in de linkerbovenhoek toont allegorische voorstellingen van de grote rivieren Rijn, Rhone, enz.Hoe de groene zgn. Schabziger ?kruid-kaas? in het kanton Glarus gemaakt wordt.Werktuigen voor het maken van boter en kaas.?Voordeeling turf-spitten in het Canton van Zurich.?De Teufelsbr?cke op de Gotthardpas, een meesterwerk dat de mens alleen in een pact met de duivel gemaakt kon hebben.Kristallen en fossielen, overblijfselen van de Zondvloed.Een draaikolk in de Calandari-zee in Graub?nderland ?derwelke met een verschikkelijk gedruis, en het rondom lopen en weder verzwelgen van zijn water het onweer voorspelt.?De Gemmipas naar Leukerbad in het kanton Wallis, waar al sinds de Romeinen soldaten, pelgrims en handelsreizigers overheen gaan.?Ysrotsen genaamd Gletschbergen? bij de oorsprong van de Rhone.Hoe men potten en ketels van speksteen vervaardigt met een door een schoeprad aangedreven werktuig.De dubbele maan(regen)boog van de Vierwaldst?ttersee.Een lawine die ?Berg-brokken naar den afgrond?t sleept.Een bol bliksem: ?Blixemende kloot, overal Vuur verspreidende.?Behalve de illustraties zien we aan de rechter zijde van de kaart een lijst met Latijnse plaatsnamen en hun moderne equivalenten. De legenda linksonder geeft een uitleg van tekens en de schaal van de kaart, er wordt onderscheid gemaakt (zoals gebruikelijk in die tijd) tussen de verschillende religieuze overtuigingen: katholieke en hervormde gemeentes en ?Vlekken van beide Religi?n?.De kaart werd voor het eerst uitgegeven te Z?rich in 1712/13. In 1715 volgt een heruitgave door Pieter Schenk in Amsterdam. Dit exemplaar werd herzien en opnieuw op de markt gebracht door Covens & Mortier rond 1720, de grootste uitgeverij van kaarten en atlassen in Amsterdam in de 18e eeuw.Prijs: Euro 4.250,-.
      [Bookseller: Inter-Antiquariaat MEFFERDT & DE JONGE]
Last Found On: 2018-02-17           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/36483397/1720-covens-mortier-wandkaart-van-zwitserland-scheuchzer-covens-en

Browse more rare books from the year 1720


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.