The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

La logique francoyse diuisée en trois parties selon les trois actions de l'entendement.
Contenant plusieurs belles & curieuses disputes & questions filosofiques qui enseignent a bien discourir & raisoner. Utrecht, H. Borculoy, 1642. 8:o. (15,1 blank),287 s. Samtida lätt nött pergamentbd med spår av handskriven ryggtitel och numrering. Blåstänkta snitt. Lite nära skuren, ibland snuddande de tryckta marginalkommentarerna. Bitvis med svag fuktfläck i yttre marginalen. Med lång och trevlig tillskrift från Erich Vigelius att han skänkt boken till Carl Piper 1713 och C. F. Pipers namnteckning daterad samma år. Med en lös auktionslapp med numret "472". Från Biby.. Jean Louys D'Arsy är förmodligen mest känd för sitt stora flamländsk-franska lexikon. Erik Vigelius (1657-1731) var kyrkoherde i Ängsö kyrka vid Ängsö slott, vilket familjen Piper förvärvat 1710. Exemplaret har skänkts av honom till Carl Fredric Piper (1700-70) som redan nio år gammal inskrivits vid Uppsala universitet. I den latinska tillskriften skriver Vigelius att han skänker boken som ett tecken på sin uppskattning av Piper, känd för sin imponerande läraktighet och goda moral. Fadern, Carl Piper, befann sig vid denna tid i fångenskap i Ryssland där han dog 1716. Sonen blev sedermera president i Kammarkollegiet och ledamot av Vetenskapsakademien. Exemplaret har sedan sannolikt inköpts av Ulric Celsing (1731-1805) på Ängsöauktionen 1803 där C. F. Pipers fina bibliotek skingrades. Celsing var diplomat i bl.a. Konstantinopel och hans boksamling utgjorde grunden för fideikommissbiblioteket på Biby
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-07-20           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/356875/1642-darsy-j-louys-la-logique-francoyse-diuisee-en-trois

Browse more rare books from the year 1642


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.