The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Udsigt over Peter Friderich Suhms levnet og skrifter.
Tilligemed valg af hans lærde brevvexling. Köpenhamn, B. Brünnich, 1798. 8:o. Grav. porträtt,(2),524 s. & 1 grav. plansch. Ngt nött och fläckigt samtida alrotsmarmorerat skinnbd med rikt guldornerad rygg och ljusbrun titeletikett i glättad papp samt guldpräglade pärmlinjer. Ryggen lite naggad överst och ett mindre hål i främre ytterfalsen. Äldre bläcknoteringar på försättsbladet. Bra inlaga med ställvisa svaga fuktfläckar i framförallt övre marginalen. Enstaka obetydliga småfläckar. Med Paul Sørensens exlibris.. Bibliotheca danica III:1501. Särupplaga ur Suhms "Samlede skrifter". Porträttet graverat av G. I. Lahde. Planschen avbildar en medalj slagen till Suhms minne 1797. Peter Frederik Suhm (1728-98) var dansk historiker och boksamlare. Sin stora boksamling skänkte han 1796 till det Kongelige bibliotek. Bland breven avtrycks sådana av bl.a. Stefano Borgia, Silvestre de Sacy, J. G. Herder, Johan Ihre, Sven Lagerbring, Carl von Linné, H. G. Porthan och Pehr Wargentin samt snart sagt alla samtida kulturpersonligheter i Danmark inklusive Norge och på Island
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-06-23           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/338493/1798-suhm-nyerup-rasmus-udsigt-over-peter-friderich-suhms-levnet

Browse more rare books from the year 1798


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.