The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Americas Historia, författad af doctor M.
Robertson, skottsk historiograph, och öfversatt ifrån fransyskan af Carl Leonard Stålhammar. 1-4. Stockholm, Johan Pehr Lindh, 1796-98. 8:o. (4),+ 252; (2),+ 354; (2),+ 340; (2),+ 214 [står 114] s. Enstaka småfläckar, första och tredje titelbladet med bortriven namnteckning och sid, 75-76 i fjärde delen med reva i marginalen med liten bokstavsförlust. Något nötta samtida skinnband med rikt guldornerade ryggar med beige etiketter och upphöjda bind, pärmarna med förgyllda ramar, hela guldsnitt. Två volymer. Ur den finske konsthandlaren Gösta Stenmans bibliotek, med hans exlibris, utfört av Helene Schjerfbeck. Första svenska upplagan av den skotske upplysningsfilosofen Robertsons amerikanska historia. Originalet, "The History of America", utkom 1777
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-06-05           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/328525/1796-robertson-william-americas-historia-forfattad-af-doctor-m

Browse more rare books from the year 1796


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.