The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Bibliotheca historica Sueo-Gothica; eller förtekning uppå så väl trykte som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om svenska historien, eller därutinnan kunna gifva ljus; med critiska och historiska anmärkningar.
I-XV. Sthlm, A. J. Nordström respektive Uppsala, J. F. Edman respektive Zeipel & Palmblad, 1782-1817. 8:o. (54),316,(16) + XXII,141,(9) + (2),VIII,254,(8) + (2),344,(8) + (2),288,(8) + (4),224,(4) + (2),185,(3) + 222,225-29,(1) + (4),249,(1) + (2),208 + 174,(8) + (4),183 + (2),235 + (2),304 + (2),291 s. + (ANDERSSON, AKSEL) Bibliotheca historica Sueo-Gothica af C. G. Warmholtz. Register. Uppsala, Akademiska boktryckeriet, 1889. 8:o. (6),126 s. Nio lätt nötta hfrbd med sparsamt guldornerade ryggar, titel- och deltiteletiketter. De fem första banden från 1800-talets början och de övriga efterbundna i mitten av 1900-talet. Trots de olika tillkomstperioderna, ger de hyggligt homogent intryck. Det femte bandet har ett ytligt maskangrepp på främre pärm och det sjätte med några små repor på ryggen. Inlagorna som helhet med sporadiska, rätt obetydliga småfläckar, en del smårevor och pappersförluster i marginalerna och lite brunflammiga på sina håll. Del XIII och XIV tryckt på blåtonat papper och det senare tryckta registret har det främre tryckta omslaget medbundet. Några fuktfläckar i nedre marginalen i del IV på s. 249-50 och i den övre marginalen på s. 319-36. Ett krossat flygfä på s. 8 i del V. En rostfläck på s. 141-42 i del VI och en tråkig bläckplump med textförluster på s. 5-6 samt en ngt mindre bläckfläck på s. 21-22 i del X. Del XII har en lång reva i texten på s. 169. Del XIII har några felskurna nedre hörn, t.ex. på s. 37 och några ouppskurna sidor samt sista sidan kraftigt bruntonad. Med A. von Posts och Hilding Pleijels exlibris.. Almquist Sveriges bibliografiska litteratur 1396 med felaktig kollationering vad gäller volym VIII-IX. Gjörwell Förtekning 113. Volym I-VII är utgivna av C. C. Gjörwell, resterande av P. F. Aurivillius. De sista delarna bekostades av Pehr Tham till Dagsnäs respektive kronprins Karl Johan. Ett roande, personligt och fortfarande mycket användbart standardverk, vilket även omfattar ämnesområden som t.ex. svensk topografi, naturalhistoria, kyrkohistoria, numismatik, bokhistoria, lärdomshistoria och biografi
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-05-29           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/326396/1782-warmholtz-carl-gust-bibliotheca-historica-sueo-gothica-eller-fortekning

Browse more rare books from the year 1782


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.