The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Svenska minnesmärken.
Teknade och beskrifna af Richard Dybeck. Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman/ J. C. Hedbom & comp förlag, 1851. 4:o. 16 s.+ 18 litogr. planscher. Lagerfläckar, framförallt i texten, mycket på sid 8-11, endast lättare på planscher. Något nött samtida hfrbd, guldornerad rygg och gröna marmorerade snitt. Tillsammans med: (DYBECK, Richard.) Anmärkningar vid det af trycket utgifna arbetet om Svenska minnesmärken. [=Rubrik.] Autograf, signerad. 4:o. 10 s. Snörhäftad, oskuren. Handskrift i bläck, daterad Stockholm 9 mars 1852 och signerad "R. Dbk."Montelius 106. Arkeologen och fornforskaren m.m. Richard Dybeck (1811-77) var jurist men framförallt entusiastisk fornforskare och folklivsforskare, samt även tidig folkmusiksamlare, idag kanske mest ihågkommen för texten till nationalsången "Du gamla de fria...". Han genomförde med statliga medel ett antal resor runt i Sverige och inventerade fornminnen, publicerade framförallt i "Runa" och "Antikvarisk tidskrift". Verket "Minnesmärken" består också huvudsakligen av gravsättningar, stensättningar och kummel från olika platser i Sverige. Litografierna är utförda av Hårdh, Strömer och Salmson. De handskrivna tilläggen innehåller extra information till planscherna
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-05-29           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/326395/1851-dybeck-richard-svenska-minnesmarken

Browse more rare books from the year 1851


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.