The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse, Over den i Øster-Søen liggende Under Det Kongelige Danske Herredømme Blomstrende navnkundige Øe Bornholm,
1756 1756 - Og Den ei langt derfra anlagde fortreffelige Fæstning Christiansøe, Hvorudi forklares, alt hvad merkværdigt om disse tvende Lande, i deres nu værende Tilstand, er at agte; Hvortil endvidere føies, hvad Historierne saa vel gamle som nyere derom meddele. Kbhvn.: Glasing 1756. Med 30 smukke kobbertavler, hvoraf 13 er dobbelt-sidet, samt talrige kobberstukne vignetter i teksten. 4to. [8] + 288 + [24] s. Rent og velholdt eksemplar med rødt snit og bred margin indbundet i samtidigt helskind med farvet titelfelt og rigt forgyldt ryg, bind med lette brugsspor. Eksemplaret har tilhørt Einar Christiansen. * Dette prægtige kobberstikværk fra rokokotiden, visende kort over Bornholm og Christiansø, prospekter af alle de bornholmske købstæder, kirker, mindetavler, runestene, etc., er den ældste beskrivelse af Bornholm og Christiansø og et hovedværk i dansk provinstopografi. The earliest description of the islands in the Baltic Sea 'Bornholm' and 'Christiansø' fully illustrated with 30 engraved maps and views, several folding. Bibl. Danica II,693.
      [Bookseller: Peter Grosell, Antiquarian Bookseller]
Last Found On: 2018-01-10           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32349693/1756-bornholm-thurah-laurids-de-omstaendelig-og-tilforladelig-beskrivelse-over-den

Browse more rare books from the year 1756


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.