The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De(n) bibel int corte ghetranslateert. Wten latine ende walsche.
Antwerpen, Claes de Grave, and at Brussel, Jan van der Noot 1513. "157 folia. Rebound Leather with 6 raised bands, small Folio (Folia 103 reinforced, titlepage in facsimile, lacks folia 6, 37 and 158. The capital letters are highlighted with red paint by hand. With some original, sixteenth century annotations in the margins of folia 136 and 137. First edition of this paraphrase of the Bible, also called History Bible. The work contains parts of the Old Testament and the Apocrypha with all kinds of miraculous tales woven into it, originating from the Medieval lore. Due to its content this post-incunabula is regarded as a curiosity in the printing history of Bibles in the Dutch language. The work is a translation and adaptation of a French bible version which was based on the Historia Scholastica by Petrus Comestor. It can be seen as a free adaptation of mostly the historical books of the Bible with relevant additions. Semi-biblical works were very popular in the early sixteenth century, hence this History Bible was published three times in a short period. However, this popularity changed quickly and the work was called a 'Vervalschte Nederduytsche Bybel' (Forged Dutch Bible) due to its inaccurate presentation of the Bible. Le Long mentions in his standard work that he suspects that the work is tracked and bought by the Catholic clergy to cover up the prove of the forging of the Word of God. Because of this the work is extremely rare and of this edition only 2 other copies are known worldwide.)157 folia. Opnieuw gebonden Leer met ribben, klein Folio (Folia 103 verstevigd, titelpagina in kopie, mist folia 6, 37 en 158. De kapitalen zijn met de hand aangezet met rode verf. Met enkele oorspronkelijke, zestiende eeuwse aantekeningen in de marges van folia 136 en 137. Eerste druk van deze parafrase op de Bijbel, ook wel Historiebijbel genoemd. Het werk bevat een gedeelte van het Oude Testament en de Apocriefen waarbij allerlei wonderlijke geschiedenissen afkomstig vanuit de Middeleeuwse overlevering zijn ingevoegd. Deze post-incunabula geldt vanwege de inhoud als een curiosum in de drukgeschiedenis van Nederlandstalige Bijbels. Het geheel is een vertaling en bewerking van een Franse bijbelversie welke op de Historia Scholastica van Petrus Comestor was gebaseerd. Het werk kan gezien worden als een vrije bewerking van vooral de historische boeken van de Bijbel met toepasselijke bijvoegingen. Semi-bijbelse werken genoten veel populariteit in het begin van de zestiende eeuw, zo werd deze Historiebijbel in korte tijd driemaal uitgegeven. Echter sloeg deze populariteit snel om en werd het werk vanwege de onzuivere vorm van de Bijbel aangemerkt als een 'Vervalschte Nederduytsche Bybel'. Le Long vermeldt in zijn standaardwerk dat hij vermoedt dat het werk door de Roomse geestelijkheid moet zijn opgespoort en opgekocht om het bewijs van de vervalsing van Gods Woord te verbergen. Hierdoor is het werk uiterst zeldzaam en van deze druk zijn wereldwijd dan ook maar 2 andere exemplaren bekend.) Brandt, J. n.d. Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1951, p. 8 / Bruin, C.C. de (1993). De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf de Reformatie, p. 37-38 / Darlow, T.H./Moule, H.F. (1963). Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture, 3274: Vol.II p. 299 / Desplenter, Y. (2011). Een Middelnederlands Oud Testament uit Holland in de Vorsterman-bijbel (1528)?, p. 20-21 / Duke, A. (2003). The Reformation and Revolt in the Low Countries, p. 10 / Gelderblom, A.J./Jong, J.L. de/Vaeck, J. van (2004). The Low Countries As a Crossroads of Religious Beliefs, p. 11-12 / Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 412-458 / Nijhoff, W./Kronenberg, M.E. (1923). Nederlandsche Bibliographie van 1500 tot 1540 Deel 1: 365, p. 123 / Pleij, H. (2003). De wereld volgens Thomas van der Noot, boekdrukker en uitgever te Brussel in het eerste kwart van de zestiende eeuw, p. 7-10 / Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 61-63 / Rosier, B.A. (1992). De Nederlandse bijbelillustratie in de zestiende eeuw, p. 1-2".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2018-01-10           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32342471/1513-early-bible-den-bibel-int-corte-ghetranslateert-wten

Browse more rare books from the year 1513


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.