The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Voyage d'Egypte et de Nubie, par mr. Frederic Louïs Norden, capitaine des Vaisseaux du Roi. Ouvrage enrichie de Cartes & De Figures dessinées sur les lieux, par l'Auteur même. 2 Vols. (Text and Plates)
Copenhague, l'Imprimerie de la maison Royale des Orphelins, 1755. Folio. (46 x 30,5 cm.). Bound in 2 fine contemp. full sprinckled calf. Gilt triple filets on covers. Seven raised bands. Richly gilt compartments. Gilt lettering on spines. Gilt filet on edges of covers. Red edges. Some repairs at hinges and spine ends, done so it is barely noticed. Engraved portrait, engraved frontispiece. (40),288 pp. and 159 engraved maps, plates and views. A small embossed stamp on top of title-page "Det Lerchenborgske Bibliothek". A small brownspot on pp. 204-5. Otherwise clean and fine with wide margins. Printed on thick paper. ¶ Scarce first edition, only published in 200 copies by The Danish Royal Society. This splendid work communicated the results of this remarkable expedition undertaken in 1737-38. It is the most extensive description of Egypt's monuments, ruins, temples etc. since the times of Herodotus, as there had been only few travellers or written descriptions since classical times. An anecdote tells that Napoleon, before his expedition to Egypt, pointed to these two folio-volumes in order to encourage his staff of scientists and artists. The plates are excellent in their details and execution, engraved by the skillfull artist and engraver Marcus Tuscher in collaboration with the author, who died before the work went into the press. They depict landscapes, monuments, ruins etc., as well as maps. The fine portrait of Norden is engraved by J.M. Preisler."Den arkæologiske interesserede og kunstnerisk begavede Søofficer Fred. Ludv. Norden foretog i 1937-38 paa Kongens bekostning en arkæologisk expedition til Ægypten. Han døde imidlertid, inden han fik sin Rejseberetning udgivet, og Arbejdet blev overdraget til Videnskabernes Selskab. Værket, måske det mest pompøse i dansk Boghistorie, blev trykt i Vaisenhusets Trykkeri med Antikva i en større og en mindre Grad og med Kursiv. Til at illustrere Nordens værk indkaldte man hans Ven, den tyske Kunstner Marcus Tuscher, og han har - efter Nordens egne Tegninger - stukket over halvandet Hundrede helsides Kobbere, mens en enkelt er udfør af A.H. de Lode. Tavlerne gengiver for en stor Del Vedkommende ægyptiske Landskaber, mens en del Kort og andre er Tegninger af Genstande, Mindesmærker m.m. Det fornemme Portrætkobber af Norden blev paabegyndt af Tuscher, men efter dennes Død fuldført af en nu ukendt Kunstner. En del Initialer er stukket af Jonas Haas, som endvidere bl.a. har stukket den af J.M. preisler tegnede Vignet til Fortalen, samt Vignetter tegnede af Peter Cramer, som dog selv stak en enkelt af sine tegninger." (Birkelund, Dansk Boghaandværk 1482-1948, nr. 105).
      [Bookseller: Herman H J Lynge & Søn A/S]
Last Found On: 2018-01-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32312612/1755-norden-fl-frederik-ludvig-the-most-voyage-degypte-et-de-nubie-par

Browse more rare books from the year 1755


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.