viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Een militarisch exercitiæ book/ eller regementz spegel/ aff ett infanterie, hwaruthinnan författas/ huru ett regemente böör wara besatt medh officerare, sampt hwars och ens plicht och grad/ ifrån en gemen/ alt in til en öfwerste/ så och någre förslagh och påminnelser/ om ett och annat/ som böör observeras; jämpte alle simple och dubble exercitier, offensive och defensive fächtande/ medh en förmeradh skantz battalie, för Sweriges blomstrande ungdom/ som lust hafwa till thet ridderlige och militariske wäsendet/ korteligen samman fattadt.
Sthlm, I. Meurer, 1669. 8:o. Extra grav. titelblad,(27,1 blank),112,(2) s. & 1 stor utvikbar grav. plansch. Hårt nött samtida marmorerat mörkbrunt skinnbd med upphöjda bind och sparsam ornering. Helt guldsnitt. Ryggen defekt upp- och nedtill. Gamla bläckanteckningar på insidan av främre pärmen. Ett eftersättsblad delvis bortklippt. Det grav. titelbladet nästan helt loss. Sprucken i häftningen i början och mellan s. 32 och 33 respektive 64 och 65. En reva i yttermarginalen på s. 97. Sporadiska fuktränder i hörn och marginaler. Planschen med lagade revor. Planschen och s. 111-12 är hämtade från ett annat ex. Med en gammal tillskrift på pärmens insida: "Den som denna boken nappar: han faller ned för helvetets trappar". Med Ulriks Holms namnteckningar, Germund Lars Cederhielms signatur och ur det Cederhielmska biblioteket på Säby. Collijn Sveriges bibliografi 1600-talet 201. Boken har en tryckt dedikation till Karl XI och den unga kungens porträtt pryder det extra graverade titelbladet, vilket är utfört av Hans Strauss. Författaren (1625-72) slutade sin karriär som överstelöjtnant vid Skånska regementet till fot. Hans arbete är en viktig källa till det karolinska infanteriets praktik. Det Cederhielmska biblioteket började byggas upp i slutet av 1600-talet av presidenten i Göta hovrätt, Germund Cederhielm. Det ärvdes och utökades ytterligare av sonen Eric Germund men framförallt av dennes son Germund Carl. Den sista ägaren i familjen Cederhielm, Germund Ludvig, lät i början av 1800-talet flytta hela boksamlingen till Säby utanför Linköping. Den omfångsrika manuskriptsamlingen donerades med tiden till Uppsala universitetsbibliotek medan boksamlingen 1841 gick i arv till Cederhielms hushållerska. Hennes efterlevande lät sälja böckerna på auktion i Stockholm 1878, 1880 och 1882. Biblioteket var då starkt decimerat p.g.a. en omfattande misskötsel under de föregående trettio åren, men dessa bokauktioner var trots detta bland 1800-talets viktigaste och mest intressanta. I boksamlingen ingick böcker ur Magnus Gabriel De la Gardies bibliotek och även ett stort antal krigsbyten ur polska bibliotek, framförallt med Karl Ferdinands pärmexlibris eller namn. Många av dessa böcker hade förvärvats vid försäljningen av det Oxenstiernska biblioteket 1732.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2018-01-09           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32236414/1669-de-la-chapelle-julius-richart-een-militarisch-exercitiae-book-eller-regementz

Browse more rare books from the year 1669


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.