The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Paraphrasis Dat is: Uytbreyding Van Joannes Crellius Frankus Over de meeste en voornaemste Brieven der Apostelen. Van welken het Register aan d'andere zijde staat. Uyt het Latijn vertaalt. WAARBIJ: Jonas Stichting van Bukowieks Uitbreiding Over de 15 eerste Verssen, van 't eerste Kapittel van Joannes Euanfelium, Met een bygevooeghde uytbreyding van het overige des zelfden Kapittels, door D.K.F.
Vrederijkstad, voor Filalethius Vreederijk (Amsterdam) 16XX (na het Jaar 1658) - 2 werken in 1 band, (4), (2) 12, (2) 118, (2) 52, (2) 16, (2) 15, (2) 12, (2) 93, (2) 45 p. Origineel Perkament, 4° (Plaatselijk een lichte vochtvlek in de bovenste hoek van het boekblok. Zeldzaam werk over de brieven van Paulus door de Poolse/Duitse sociniaanse theoloog Johann Crell, 1590-1633. Aan bod komen die brief aan de Romeinen, Galaten, Efeziërs, Filippensen, Kolossensen en de Hebreeën. Gevolgd door een verklaring van de brief van Jakobus en Judas door een onbekende auteur onder de afkorting D.K.F. Ingevoegd is een verklaring van Johannes 1 vers 1-15 door de tevens Poolse sociniaanse theoloog Jonasz. Szlichtyng, 1592-1661. Mooi exemplaar.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2018-01-09           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32235205/1658-crell-johannszlichtyng-jonaszdkf-paraphrasis-dat-is-uytbreyding-van-joannes

Browse more rare books from the year 1658


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.