The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Serenissimi Domini, D. Friderici Daniae, Norvegiae Regis, Slesvici, Holdsatiae, Stormariae Ducis, Comitis in Aldenburg & Delmenhorst, ad Christierni Patruelis calumnias, Responsio.
(Leipzig, Melchior Lotter ?, 1527). Lille 4to. Nyere helbind i grøn langnarvet maroquin. Forgyldt stregramme samt bred forgyldt rammebort på begge permer. Indvendig forgyldt bordure. Stregforgyldning på kanter. Et ornamentalt forgyldt stempel i midten.Ryggen med forgyldt titel og forgyldt ramme. Bindet udført af Morley - Oxford. (28) blade. På titelbladet det danske rigsvåben i stort træsnit udført af Lucas Cranach d.æ. Enkelte svage brunpletter. Velbevaret. ¶ Det yderst sjældne originaltryk af Svaves indlæg i striden mellem Chr. II og Fr. I. Defensoratet for Chr. II var forfattet af Cornelius Scepper og Svaves indlæg her går på Fr.I's vegne hårdt i rette med dette defensorat. Svave var en af Luthers mest hengivne disciple og fulgte ham til rigsdagen i Worms 1521. "Allersenest fra begyndelsen af 1526 kan S. være trådt i den danske konges tjeneste; thi allerede samme sommer havde han forfattet et svar (Friderici Daniæ Regis ... ad Christierni Patruelis calumnias responsio) på et af Cornelius Scepper forfattet forsvarsskrift for Christian II. Selv om Frederik I også i de følgende år lod S. udarbejde andre lignende skrifter blev det dog i højere grad på anden måde at Frederik I drog nytte af den lærde og dygtige pommerske adelsmands arbejdskraft. Han gjordes således også 1526 til lærer for kongens næstældste søn hertug Hans. Desuden anvendtes S., med titel af sekretær, fra 1528 til diplomatiske sendelser, og det er næppe for meget sagt at han blev den af Frederik I mest benyttede diplomat."(DBL).Lauritz Nielsen, 260 (med årstallet 1527) - Bibl. Dan. III,49 (med årstallet 1524).
      [Bookseller: Herman H J Lynge & Søn A/S]
Last Found On: 2018-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32203314/1527-svave-peder-serenissimi-domini-d-friderici-daniae-norvegiae

Browse more rare books from the year 1527


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.