The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

De Zwaarste Plaatzen der Brieven van Paulus, in 't algemeen beschouwd. En, die voorkomen in den Briev aan den Romeinen (-Corinthen, Galatien, Ephese, Philippi, Colossen, Thessalonicensen, Timotheus, en den Hebreen) meer byzonderlyk opgehelderd. Vooraf gaat eene Kerklyke Redevoering, gedaan ter gedachtenis van zynen XXV-jaarigen Predikdienst, over Hand. XXVI: 22, 23.
Amsterdam, Gerrit de Groot en Zoon 1766/1769/1773/1777. "4 delen, (titelprent met verklaring, 50, LXIV) 665 (23), (26) 739 (34), (22) 720 (35), (36) 790 (38) p. Origineel Perkament, 4° (Deel 2 wat los in de band. Mooie set.)".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2018-01-08           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32135290/1766-curtenius-petrus-de-zwaarste-plaatzen-der-brieven-van

Browse more rare books from the year 1766


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.