The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Schat der Ongesontheyt, ofte Genees-Konste van de Sieckten. Verçiert met Historyen, ende Kopere Platen, als oock met Verssen van Heer Jacob Cats. Den tweeden Druck. WAARBIJ: Tweede Deel van den Schat der Ongesontheyt, Aenwijsende De gelegentheydt van de Deelen des Menschelicken Lichaems, hare Sieckten, ende der selver Oirsaken, Teyckenen, Voor-teyckenen, Genesinge, ende MAniere van leven daer in te houden.
Dordrecht, Hendrick van Esch (voor Jasper Gorissz.) 1644. 2 delen en 1 werk in 1 band, (32) 262, (6) 269-632, 152 p. Origineel overslaand Perkament, 8° (Plaatselijk wat lichte vlekjes in de marges. Geïllustreerd met 3 paginagrote gravures en diverse gravures in de tekst.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2018-01-07           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32069043/1644-beverwijck-johan-van-schat-der-ongesontheyt-ofte-genees-konste

Browse more rare books from the year 1644


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.