The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Norges gamle love indtil 1387. Förste (til) Femte Bind (kpl.)
Christiania, 1846 - 1895. 4to. XII, (2), 463 s. + X ,523 s. + XV, (2), 310 s. + XXVI, 797 s., XVII fargepl. + XIII, (3), 864 s., 6 fargepl. På gammelnorsk og latin. Norrøn tekst i fraktur. Orig. blått kartongbd. m. sjirtingrygg og papir tittelfelt. Ubeskåret, pene. Lite navnest.. . Verket utmerker seg med en usedvanlig vitenskapelig nøyaktighet med nøktern og etterrettelig gjengivelse og presentasjon av kilder.
      [Bookseller: Norlis Antikvariat]
Last Found On: 2018-01-07           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/32045731/1846-keyser-r-og-p-a-munch-norges-gamle-love-indtil-1387-forste

Browse more rare books from the year 1846


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.