The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Förslag till national-representation, af C.
H. Anckarswärd och J. G. Richert. Stockholm, Johan Hörberg, 1830. 8:o. XV,+ (2),+ (blank),+ 73 s.+ utvikbar tryckt tabell. Lätt lagerfläckig, enstaka blyertsunderstrykningar. Sammanbunden med: CRUSENSTOLPE, M. J. Försök till critik öfver herrar C. H. Anckarsvärds och J. G. Richerts förslag till national-representation. Af. M. J. Crusenstolpe. Stockholm, Carl Deleen, 1830. 8:o. 206,+ (3) s. Sammanbunden med: (EKHOLM, Gustaf Ferdinand.) Om behofvet af en förbättrad representation, jemte några strödda anmärkningar i dermed sammanhag ägande ämnen. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1829. 8:o. VIII,+ 48 s. Sammanbunden med: ANCKARSVÄRD, Carl Henric. Politisk trosbekännelse af C. H. Anckarswärd. Stockholm, Kongl. Ordens-boktryckeriet, 1833. 8:o. (4),+ 179 s. Lätt lagerfläckig. Sammanbunden med: (LIVIJN, Claes J.) Om ministère och opposition i Sverige. Åsigter af Jan Jansson. Andra upplagan. Stockholm, Zacharias Haeggström, 1831. 8:o. 118 s. Enstaka bläckplumpar. Nära samtida pappband med tryckt titeletikett "Diverse handlingar angående constitution". Första titelbladet med Hedvig von Fersens ägarstämpel och övriga arbeten med namnteckning "v. Fersen" i bläck på titlarna. Exlibris på främre pärmens insida. Från Stafsund, enligt blyertsanteckning. Bra samlingsband med det första radikalt liberala förlaget till ny regeringsform och ny vallag, svar på detta av den ombytlige Crusenstolpe och av Livijn, och första upplagan av den tidiga liberalen - och en av förslagsförfattarna - Anckarsvärds politiska memoarer. Hedvig von Fersen (1816-79) var dotter till Axel von Fersens yngre bror, Fabian von Fersen (1762-1818). Det klinckowströmska biblioteket på Stafsund bestod till grunden av det fersenska biblioteket
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-05-10           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/318819/1830-anckarsvard-carl-henric-richert-johan-gabriel-forslag-till-national-representation-af-c

Browse more rare books from the year 1830


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.