The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia, Paa Danske, Det er: Den gandske hellige Skriftis Bøgger, Paa ny igiennemseete, med flijd, efter den Ebræiske oc Grækiske Text, det næste mueligt var... Efter vor Allernaadigste Herris, Kong Christians den IV. Christelige Befaling. (4 Dele).
Kiøbinghafn, (Melchior Martzan og Melchior Winckler), (1646-) 1647. 4to. 2 samtidige helldrbd. af spejlbindstypen med blindtrykte rammer. I midtefelterne findes Anna Sophies (Dronning. Gift med Frederik IV) kronede spejlmonogram i guld. Rygge med 5 ophøjede bind. Rig rygforgyldning. Håndsyede kapitælbånd. Kobberstukket portræt af Chr. IV. Kobberstukket fællestitelblad samt 4 delkobbere, alle stukket af Greys. Bogtrykte titelblade. I prægtig stand, kun få mindre spredte brunpletter. På det trykte titelblad "Anne Sophie Ulfeld", hun var den første ejer, senere givet til Anna Sopie Reventlow (det kronede monogram på bindsiderne). ¶ Originaludgaven af "Christian IVs Kvartbibel", som er biskop Hans Svanes reviderede optryk af H.P. Resens helbibel fra 1607. Biblen blev udgivet i både 8vo og 4to (som her) og 8vo-udgaven betegnes som "Christian IVs Reisebibel".Bibl. Danica I,10. - Thesaurus II,379. - Birkelund, 47.Angående eksemplarets særlige proveniens beretter bogens tidligere ejer, afdøde Viggo Lohse således i "Vore Yndlingsbøger I, Dansk Bibliofil-Klub 2009": "Mit eksemplar har en ganske spændende historie. Første ejer var Anne Sophie Ulfeldt.... Selv levede hun fra 1647 til 1741 og nåede således at blive 94. I sit lange liv opnåede hun at få kongelig tilladelse til at være sin egen værge og kunne dermed råde over sin formue og drive sin herregård Husumgård.... Hun oplevede også andet. Hun var således en af de to damer, der afhentede leonora Christine, da hun blev frigivet fra Blåtårn og en kort tid boede på Husumgård, indtil boligen i Maribo var indrettet. Anne Sophie flyttede med til Maribo og opholdt sig der et par år. I 1702 flyttede hun til København... Bibelen forærede hun til Anna Sophie Reventlow, formentlig til hendes dåb. Anna Sophie Reventlow blev født 1693 og døde i 1743. I 1712 lod hun sig bortføre af Frederik IV, som få dage forinden havde mødt hende i Kolding ved et bal og var blevet dybt forelsket i hende. Hun blev gift med ham til venstre hånd, og dagen efter Dronning Louises død i 1721 blev hun kirkeligt viet til Frederik IV. I 1730 døde kongen, og hun blev forvist til Clausholm... Anna Sophie boede her i streng isolation til sin død. Biblen kom derefter i Reventlowfamiliens eje og opbevares til 1936 på Pederstrup, hvor den sammen med den øvrige bogsamling blev solgt.
      [Bookseller: Herman H J Lynge & Søn A/S]
Last Found On: 2018-01-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/31678277/1646-biblia-danica-den-svanningske-bibel-biblia-paa-danske-det-er-den

Browse more rare books from the year 1646


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.