The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Biblia: Dat is, De Gantsche heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken, ende verscheyden lectien, die in ander loflicke Oversettinghen ghevonden, ende hier aen de cant toe-ghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het alder ghewiste, met Scheyt-letteren, ende Versen ghetale (daer een yeghelick Capittel na Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. WAARBIJ: De Psalmen des Propheten Davids, Ende ander Lofsanghen, wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen overgheset, Door Petrvm Dathenvm.
Leyden, Jan Paedts Jacobsz. 1608. "(32) 531, (69) folia. 18e-eeuws Perkament met stempels, 8° H. x L. x B. cm (Een enkel wormgaatje in de bovenste marge vanaf de 'Handelingen', boekblok plaatselijk licht gebruind. Mooie editie van de Deux-Aes Bijbel in klein formaat, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament, de Apocriefen, de Psalmen van Petrus Dathenus 1531-1588 en enkele Formulieren. De Deux-Aes Bijbel was de eerste Bijbelvertaling na de Hervorming die speciaal bedoeld was voor de gereformeerden. De Bijbel werd door de gereformeerden gebruikt tot aan de komst van de Statenvertaling en was voor die tijd een goede vertaling. De naam van de Bijbel is afkomstig uit de kanttekening bij Nehemia 3 vers 5: 'Deux aes en heeft niet, six cinque en gheeft niet, quater dry die helpen vrij’. Een gaaf exemplaar van deze compacte uitgave.) Darlow, T.H./Moule, H.F. (1963). Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy Scripture, 3302: Vol.II p. 307 / Hollander, A. (2014). The Edition History of the Deux Aes Bible, found in Religious Minorities and Cultural Diversity in the Dutch Republic, p. 41-72 / Long, Isaac le (1764). Boek-Zaal der Nederduitsche Bybels, p. 738 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 112-121".
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2018-01-02           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/31546564/1608-deux-aes-bijbeldathenus-petrus-biblia-dat-is-de-gantsche-heylighe

Browse more rare books from the year 1608


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.