viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

[Strindberg] Klubbens handlingar.
Första kapitlet. 23 november 1880-1881. Stockholm, Central-tryckeriet, 1881. (12) s. + (STAAFF, ERIK) Strindberg och "Klubben". Ur Pehr Staaffs efterlämnade papper. Tidningsurklipp ur Dagens nyheter den 25 augusti 1918. (3) s. Lätt nött rött halvmarokängband med upphöjda bind och övre guldsnitt (Knut Hässlers bokbinderi). Främre omslag medbundet. Tidningsurklippet, monterat i tvåspalt på tre sidor efter huvudarbetet, har orsakat viss missfärgning av sista sidan av trycket. Med Lars A. Lindgrens exlibris och Svante Svedlins förgyllda pärmexlibris.. Ej i Zetterlund. Det "eviga och glänsande" sällskapet Klubben, vars "synliga ändamål" enligt stadgarna var "nöjet", stiftades hösten 1880 av Strindberg. Det bestod ursprungligen av 17 medlemmar. August och Siri Strindberg delade på sekreterarsysslan och deras skämtsamma "halfårsberättelse" återfinns på s. (9). I Erik Staaffs artikel avslöjas bland annat det alkoholbemängda "Ceremoniel vid receptionerna" som i boken representeras av en tom sida med noten: "Får icke tryckas". Den likaledes med en tom sida markerade "Klubbens hemlighet" förblir dock förborgad
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-03-23           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/295604/1880-strindberg-klubbens-handlingar

Browse more rare books from the year 1880


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.