viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

Band I.
Lindahl, Olof (1762-1832). Matrikel öfver Hernösands stift. Uprättad af Olof Lindahl. Tryckt i Hernösand 1807. [C.G. Nordin.]. 75,[6,1 blank] sidor. [Marklund 1494, Carli 1464]. Bundet med; Svedbom, Jonas (1778-1864). Matrickel öfver Hernösands stift. Upprättad af Jonas Svedbom. Hernösand, tryckt hos Jonas Svedbom, 1830. [2],vii i,114,[180] sidor. Sid. 111-114 med brun fläck utanför texten och med genomgående samtida randnoteringar/ändringar. [Marklund 1512, Carli 1466]. Bundet med; Svedbom, Jonas (1778-1864). Matrikel öfver Hernösands stift, upprättad af Jonas Svedbom. Hernösand, tryckt hos Jonas Svedbom, 1845. [12],124,[26] sidor. Med genomgående samtida randnoteringar/ändringar. [Marklund 1512, Carli 1467]. Band II. Supplement till Hernösands stifts matrikel. Utgifvet den 30 december 1847. (Bihang till Hernösands-Posten). Hernösand, tryckt hos C. E. Berlin, 1847. 22 sidor. Försedd med en Tidningsstämpel. Genomgående brunfläckig. Med några samtida randnoteringar/ändringar. [Marklund 1513, Carli 1467]. Bundet med; Sidner, And. (Anders, 1815-1869). Matrikel öfver Hernösands stift, utgifven af And. Sidner. Hernösand, J. A. Johansson, 1866. viii,[2],85,[2],108 sidor. Sid. 105-108 löst bifogade i faksimil. Genomgående brunfläckig. [Marklund 1510, Carli 1468]. Bundet med; Matthiesen, R. M. Matrikel öfver Hernösands stift. Del [I]-II. Hernösand. J. A. Johansson 1874. [8],57,[1 blank] + [2],108 sidor. [Marklund 1497, Carli 1470]. 6 arbeten bundna i 2 samtida nötta skinnryggband med stänkmarmorerade snitt. Andra bandet med ett hål på ryggen. [20,5x17 cm + 22x19 cm]. Äldre sirlig namnteckning på det blanka försättsbladet i första volymen. Äldre sirlig namnteckning "P. E. Amnéus" på det blanka försättsbladet i den andra volymen.. Använda bibliografier: Marklund, Övre Norrland i litteraturen. 1963 och Carli, Ångermanlands bibliografi. Förteckning över litteratur utkommen före 1940. 1965
      [Bookseller: Antikvariat Bothnia]
Last Found On: 2013-03-23           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/295508/1762-hernosands-stift-matrikel-ofver-hernosands-stift-band-i

Browse more rare books from the year 1762


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.