The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

GUds Børns daglige Udgang til Naade-Stoelen, Eller Udvaldte Morgen- og Aften-Bønner samt Dr. Kingos Morgen- og Aften-Sukke og Sange paa alle dage i Ugen, Til Nytte for alle dem, der ville paakalde GUd i Aand og Sandhed.
Christiania, J. Ø. Berg, 1789. 8vo. 243 + (1 annonser) s. Samt. helskbd. Sl. rundt alle kanter, særlig v. kapitélene. Spor etter orm innvendig i rygg. Skr. i gammel hånd på bakre forsats og i enkelte marger. Noe smusset.. .
      [Bookseller: Norlis Antikvariat]
Last Found On: 2017-12-01           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/28252177/1789-kingo-peder-hersleb-guds-borns-daglige-udgang-til-naade

Browse more rare books from the year 1789


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.