The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Landskapsstudier.
Två laverade pennteckningar på ett och samma blad, var och en omgiven av en tecknad ramlinje. Den ena, i liggande format, signerad "Roselli" på en sten i förgrunden, den andra, föreställande ett vattenfall, i stående format. 14 × 20,5 resp. 19 × 12,8 cm. (Bladet 28 × 21,5 cm.) Bladet något smutsat. Oinramad. Den småländske bondsonen Frans Roselli växte upp vid hemmanet Rosan utanför Eksjö och bildade senare sitt efternamn från gårdsnamnet. Han sattes i lära hos en målarmästare i Eksjö vid 14 års ålder men var ambitiös och blev omkring 1858 elev i Marcus Larsons 'konstskola' i Flenshult vid Vimmerby. I Axel Gauffins skildring av målarskolan omtalas Roselli som trumslagare och när han 1867 kom till Konstakademien i Stockholm skrevs han in i principskolans matrikel som "f. d. hautboist från Småland" (Axel Gauffin, Marcus Larsson, ett svenskt geni (1943), s. 152. Stockholm, Konstakademien. Principskolans matrikel 1849-1870 nr 2637. Inskriven 5 februari och på nytt 1 november 1867).Roselli var i sitt måleri tydligt påverkad av Marcus Larson och "sökte efterfölja sin mästare i ljuseffekternas bravur" (Ewert Wrangel, Smålands konstnärers utställning i samband med Hantverks- och industriutställningen i Nässjö 21 juni-16 juli 1922 (Nässjö 1922), s. 9). Efter sejouren i Stockholm försökte han sälja sina tavlor i Tyskland, men var inte tillräckligt framgångsrik för att ta sig till Rom som han hoppats. Han insjunkade kort senare i en lungsjukdom och dog vid endast 35 års ålder.Av dessa fina skisser framgår att Roselli var en långt mer framstående tecknare än målare. Men källmaterialet är begränsat. Hans teckningar är sällsynta och tycks inte finnas ens i våra större museer, frånsett ett blad med enkla studier av fötter i Nationalmuseum och en likaledes enkel teckning i Teckningsmuseet i Laholm.I dessa teckningar är inflytandet från Marcus Larson märkbart, åtminstone beträffande motivvalet. Mindre larsonsk är deras odramatiska, nästan rofyllda stämning
      [Bookseller: Lorenz B. Hatt]
Last Found On: 2013-02-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/276218/1858-roselli-frans-johan-1833-1868-landskapsstudier

Browse more rare books from the year 1858


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.