The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Nord-Amerikas indianer och de, under ett åttaårigt vistande bland de vildaste af deras stammar, upplefvade äfventyr och öden.
Öfversättning från femte engelska upplagan. Sthlm, P. G. Berg, 1848. 4:o. III-XI,(1),320 s. & 23 handkolorerade litograferade plr. Elegant lackat hfrbd från början av 1900-talet med guldornerad rygg, två mörkbruna titeletiketter. Sprängda snitt och klistermarmorerade pärmsidor. Bandet från början grönt men ryggen har bleknat till brunt. Genomgående lagerfläckig, mer i början och på slutet. Även några enstaka smärre fläckar, bl.a. en liten fuktfläck i yttermarginalen i början och en mörkare större fläck i övre marginalen på s. 9-10. Med Sten och Brita Westerbergs blindpressade exlibris i försättsbladet. Från Beatelund. Smutstitelbladet saknas.. Översatt av Anders Lindeberg. Utkom ursprungligen i 20 häften varav det första publicerades 1846. Tämligen bra exemplar av den ovanliga svenska upplagan av Catlins viktiga arbeten om Nordamerikas indianer. P. G. Berg har slagit samman de två böckerna, "Letters and notes on the manners, customs, and condition of the North American indians" (1841) och "North American indian portfolio" (1844), och åstadkommit en egen hybrid
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-02-25           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/275650/1848-catlin-george-nord-amerikas-indianer-och-de-under

Browse more rare books from the year 1848


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.