The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn, fortalt. I. Anden forøgede Udgave. + Anden Samling (originaludgaven). [Komplet].
Christiania, Steenballes Forlag, 1859 + Christiania, C.A. Dybwad, 1848. Orig. komp. blåt helshirtbd. m. særdeles rig forgyldning på forperm og ryg. En anelse slitage v. kapitæler og meget nænsom reparation v. bageste fals. Ryggen en anelse nusset, ellers et usædvanligt friskt ekspl. af originalbindet. Indvendig kun indimellem lettere brunplettet. Anden Samling med de 10 siders Glossarium samt errata-bladet.. Den yderst sjældne originaludgave af anden samling, indbundet sammen med den anden forøgede udgave af første samling i det sjældne, rigt udstyrede originalbind. Originaludgaven af første samling kom i 1845, og anden udgave af af anden samling kom i 1866. Dette banebrydende værk indeholder Asbjørnsens genfortællinger af sagn og folkeminder, som Asbjørnsen samlede på sine rejser til norske landsbygder, der netop havde denne indsamling til formål. Det var den første udgave, som indeholdt både sagn og eventyr, og den har sat sig tydelige spor i den norske litteratur.Betegnelsen "Huldreeventyr" er Asbjørnsens egen og betegner en helt nyfunden genre i litteraturen. Eventyrgenren havde i århundreder overlevet ved at eventyrene blev fortalt fra mund til mund, men litterært havde de aldrig vakt nogen seriøs interesse, førend nationalromantikken slog igennem. Asbjørnsen befinder sig midt i denne periode, og han besluttede sig for at forsøge at indsamle så mange af de folkekære sagn og eventyr som muligt og få dem udgivet i bogform. Da Peter Christen Asbjørnsen (1812 - 1885) med Jørgen Moe (1813 - 1882) begyndte at indsamle og udgive samlingerne med norske folkeeventyr i begyndelsen af 1840'erne, var det en stor begivenhed i norsk åndsliv. Den internationale anerkendelse strømmede til, og de norske eventyr blev pludselig regnet blandt de bedste i verden. Princippet for genfortællingerne var "fortæl som folket", og dette gjorde Moe fremragende, til gengæld var Asbjørnsen et ypperligt episk talent, og dette kommer mest frodigt til udtryk i hans "Norske Huldreventyr og Folkesagn", som tillige tydeligt var udtryk for tidens litterære stil og som derfor blev anerkendt som et større litterært værk med en utrolig gennemslagskraft. Den primære påvirkning udøvede eventyrerne, folkesagnene og folkeminderne ved deres norske sprogtone, og både sprogmæssigt og indholdsmæssigt har de været af afgørende betydning for nogle af de største norske forfattere (eksempelvis Ibsen og Bjørnson). Med udgangspunkt i skriftsproget, som dengang var dansk, fornorskedes skrivestilen ved bl.a. benyttelse af udpræget norske vendinger og ord til erstatning for de danske. Således påvirkede disse fortællinger udviklingen af det norske skiftsprog afgørende og lagde grundstenene til den norske opblødning af det danske sprog.Værket udkom senere i adskillige udgaver, alle reviderede og omarbejdede, både i Asbjørnsens levetid og efter hans død. I de reviderede udgaver foretog Asbjørnsen selv til stadighed fornorskninger, og denne fornorskning fortsatte i de utallige udgaver, der er udkommet efter hans død
      [Bookseller: Lynge & Søn A/S]
Last Found On: 2013-02-05           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/249294/1859-asbjornsen-p-chr-det-norske-sprog-norske-huldre-eventyr-og-folkesagn-fortalt

Browse more rare books from the year 1859


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.