The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Enorme collectie handschriften, typoscripten, drukproeven en krantenknipsels. 1928-1937.
Gevarieerde verzameling poëzie en (beschouwend) proza van een van de belangrijkste figuren uit het interbellum, bestaande uit meer dan 750 bladen handschrift, ongeveer 150 bladen typoscript, een tiental drukproeven, een halve meter krantenknipsels, vijf perskaarten, een visitekaartje en een originele röntgenfoto van het gebit van Greshoff. In vier archiefdozen.l De collectie omvat handschriften en typoscripten van (aanzetten tot) boekbesprekingen, memoire-achtige stukken over letterkundige vrienden (waaronder Bloem, Van Schendel, Vestdijk) en vijanden (Boutens), Franse literatuur (Duhamel, Léautaud, Rolland, Verlaine), schilderkunst (zijn vriend Joseph Kutter) en internationale reizen. Voorts vroege en soms zeer afwijkende versies van gedichten, benevens een aantal ongepubliceerde gedichten. Daarnaast een afwijkende drukproef van Rebuten, met een afgekeurde houtsnede van John Buckland Wright. Verder een omvangrijk, hoogstwaarschijnlijk ongepubliceerd fragment van Greshoffs nooit verschenen roman Tien Mei 1903. Bovendien met leesaantekeningen, namen en adressen, titellijstjes (De Taak der Pers, Bijbelkennis en Tegen de Tweedehandsboeken (!)) en een potloodtekening. Vanaf 1927 woonden Greshoff en zijn vrouw aan de Boulevard Auguste Reyers 130 in Brussel. Greshoff had toen weliswaar een aantal publicaties op zijn naam staan, maar schreef toch om den brode voor Het Vaderland, Nieuwe Rotterdamsche Courant, De Nieuwe Courant, Vrij Nederland, De Arnhemsche Courant, Groot Nederland, Den Gulden Winckel en Forum. In Afscheid van Europa (Den Haag/Rotterdam 1969) herinnert Greshoff zich over deze periode: Ik schreef ook in de onmogelijkste publikaties over de onmogelijkste onderwerpen als herenmode (ik, een allesbehalve modieus man), over grammofoonplaten (met een angstwekkend geringe kennis van muziek) en over nog veel meer waar ik geen verstand van had en nu na verloop van tijd nog minder van weet. Daarnaast verscheen in deze periode van zijn hand een aantal (verzamel)bundels poëzie.Behalve de curieuze röntgenfoto van Greshoffs gebit anno 1937 omvat deze collectie de handschriften van een aantal noemenswaardige teksten: een tegen Boutens gekant artikel (Macédoine dEsprits) voor Groot Nederland, met de beginzin Dr. P.C. Boutens is verblind door de glans welke van de kleine Goebbels afstraalt. aanzetten, vroege versies en fragmenten van wat uiteindelijk de afdeling V Arthur van Schendel zou worden in Greshoffs VW deel V een zonderling interview met zichzelf, doorspekt met autobiografische herinneringen, dat begint met Ik heb Greshoff, die op een der Brusselsche buitenboulevards een klein, vriendelijk bovenhuis bewoont, voor dit onderhoud in verschillende cafés ontmoet. Waar zou men de schrijver van Dichters in het koffijhuis trouwens beter ontmoeten kunnen? een leuke tekst over Vestdijks boekerij en een ongepubliceerd cynisch gedicht uit 1928 waarin Bloem en Van Nijlen figureren, terwijl Achilles Mussche, die in 1927 debuteerde, enorm op de hak wordt genomen. Uitvoerig prospectus (6 p.) op aanvraag.
      [Bookseller: Antiquariaat Fokas Holthuis]
Last Found On: 2017-10-29           Check availability:      booklooker.de    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/24390651/1903-greshoff-jan-enorme-collectie-handschriften-typoscripten-drukproeven-en

Browse more rare books from the year 1903


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.