The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Collectie van 83 brieven, 164 bladen kopij en 25 bladen diversen (drukproeven, prospectussen) met betrekking tot het Nederlands-Vlaamse literaire tijdschrift Werk. 1938-1939.
De collectie omvat - onder heel veel meer! - een verhaal van Gerard den Brabander, vijf hoogst interessante brieven van C.C.S. Crone, een brief van Jan de Hartog, drie po√ęticale brieven en tientallen gedichten van Louis Lehmann, een briefkaart van H. Marsman, een humoristische brief van N.E.M. Pareau, (doorslagen van) brieven van de redacteuren Hoornik en Van der Veen, en natuurlijk inzendingen van debutanten en schrijvers die de kolommen van Werk nooit hebben gehaald. De bijna 300 handgeschreven of getypte bladen van meer dan 45 auteurs en andere betrokkenen zijn niet eerder bestudeerd. Een zeer uitgebreide beschrijving/ inventaris (11 pagina's) is op aanvraag beschikbaar.l Het literaire tijdschrift Werk verscheen precies een jaar, van januari 1939 tot december 1939. De redactie bestond uit de Nederlanders Ed. Hoornik en Adriaan van der Veen en de Vlamingen Johan Daisne en Jan Schepens. Het zenuwcentrum was de Brusselse woning van redactiesecretaris Van der Veen, die op dat moment secretaris van Jan Greshoff was en redacteur van het Hollands Weekblad.Het hier aangeboden archief beschrijft van zeer nabij het reilen en zeilen van het veelbelovende jongerentijdschrift: van de oprichting - het contact tussen uitgever en redactie, het benaderen van schrijvers, het beoordelen van bijdragen, de redactionele strubbelingen, roddels en stellingnames - tot de opheffing.
      [Bookseller: Antiquariaat Fokas Holthuis]
Last Found On: 2017-10-24           Check availability:      booklooker.de    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/23815735/1939-werk-collectie-van-83-brieven-164-bladen

Browse more rare books from the year 1939


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.