The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Bellica gesta sigillatim exibens: eller en daglig tegnebog indehollendis den himmel-frelste kongelige stads Kiøbenhaffns belejrings idretter fra den 8 aug: aar 1658 til den 1 jun: aar 1660.
Köpenhamn, D. Eichhorn, 1660. 4:o. (40),+ 24,+ (4),+ 25-54,+ (4), 57-85,+ (blank),+ (4),+ 87-116,+ (4),+ 117-147,+ (blank),+ 149-336,+ (4),+ 337-374,+ (2) s.+ graverad plansch. Med en stor mängd träsnittsillustrationer i texten. Med spridda fläckar, bl.a. på s. 187-88. Lätt nött och något solkigt samtida pergamentband. Dedikation till författarens svåger, prästen i Herlufmagle Jens Nielsen Spend (1632-76). Raderad namnteckning på smutstitelbladet. G. L. (?) Baggerus namnteckning på titelbladet och F. C. Rathjes namnteckning på försättsbladets baksida. Ur Ericsbergs bibliotek. Bibl. danica III, sp. 158. Thesaurus 701. Warmholtz 4862. En versifierad dagbok över den svenska belägringen av Köpenhamn. Med emblematiska träsnitt. Planschen består av ett antal graverade illustrationer, vilka var tänkta att skäras isär och klistras in i texten
      [Bookseller: Centralantikvariatet]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/236243/1660-wallensbek-henrik-madsen-privatum-quod-cum-bellica-gesta-sigillatim-exibens-eller-en

Browse more rare books from the year 1660


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.