The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

(BESKOW, BERNHARD von)
Sverges anor. Egenhändigt diktmanuskript. 4:o. (24) s. + BESKOW, BERN. von. Sverges anor. Skaldestycke. Skrift, som vunnit Svenska akademiens stora pris, 1824. Sthlm, J. Hörberg, 1827. 8:o. (2),17 s. Det första arbetet är bundet i ett obetydligt nött läckert blått saffianimiterande samtida pappd med guldpräglade pärmbordurer och oval röd titeletikett på främre pärmen. Med en handskriven dedikation till J. W. Sprengtporten. Det tryckta arbetet häftat i ett fint samtida glättat blått omslag med helt guldsnitt. Omslaget med några småfläckar. Bra inlaga tryckt på fint tunt velinpapper. Även här en handskriven dedikation till J. W. Sprengtporten.. Separattryck ur "Svenska akademiens handlingar" del XI 1827. En tysk översättning utkom 1838. Dikten, som närmar sig Esaias Tegnérs bildrika manér, blev senare föremål för Runebergs nedgörande kritik. Jacob Wilhelm Sprengtporten (1794-1875) var vid denna tid överhovjägmästare och blev 1830 överståthållare i Stockholm. Han gav själv ut "Vittra tidsfördrif" 1855. Han var gift med Ulrika Vilhelmina Brahe och hade ett stort bibliotek och en manuskriptsamling på sitt gods Sparreholm i Södermanland
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-28           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/236209/1824-beskow-bernhard-von

Browse more rare books from the year 1824


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.