The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Spiegel der Sibyllen, van Vierderley Vertooningen. Uyt dewelcke, Wegens de daar in schijnende Straalen van het klaare Goddelijke Licht, een Heerlijke Weer-schijn des Throons der Majesteyt in de Hemelen, en een helder-blinkende Glans der Zaligmakende Waarheyt, op verscheyde wyse, voor allerley Aanschouwers, over den gantschen Aarnbodem, krachtiglijk schittert. Vertoonende sich daar in ook seer Eerbiediglijk, de Persoonen der XII. Voornaamste Sibyllen, met hare seer Aanmerkelijke Leeringen en Wonderbaarlijke Voorseggingen, over Kerkelijke, Staatsche, en Particuliere Saken, ook die de Tegenwoordige Rijken en Staten in Asia en Europa betreffen, en noch staan te geschieden, ja tot 's Weerelds Eynde. t'Samen gestelt, soo uyt eygen Studie, als door 't behulp van meer dan 125. der vermaarste, soo Hebreeusche, Grieksche, en Latijnsche, als andere Autheuren, soodanig als noyt is in 't Licht geweest. Tot groote nuttigheit der Ziele, en volle voldoening der Nieusgierigheyt van alle Curieuse Ondersoekers. Gelijk aan d'omstaande zyde, in weynig Letteren, seer verstaanlijk is te sien. Seer rykelijk verçiert met allerhande raare Kopere Plaaten, waar onder de XII. Sibyllen, benevens de beduyding harer Prophetien, seer kunstig zijn afgebeelt.
Amsterdam, voor d'Autheur, by Timotheus ten Hoorn 1685. (14) 938 (30) p. Leer met ribben en stempels, 4° (De band is sleets aan de randen, boekblok plaatselijk licht gebruind, mist de titelprent en 1 van de uitvouwbare gravures. Zeldzaam historisch werk over voorspellingen door Joannes Aysma, ca. 1636-. Geïllustreerd met 35 gravures, waarvan 14 uitvouwbaar, door Jan Luyken, Thomas Doesburgh en Coenraet Decker.).
      [Bookseller: Antiquariaat De Roo]
Last Found On: 2017-09-30           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/21095612/1685-aysma-joannes-spiegel-der-sibyllen-van-vierderley-vertooningen

Browse more rare books from the year 1685


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.