The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

ANTECKNINGAR, FÖRDA UNDER TIDEN FRÅN ÅR 1785 TILL ÅR 1846 JEMTE RELATION OM SAVOLAKS-BRIGADENS OPERATIONER UNDER 1808 OCH 1809 ÅRS KRIG. I TVENNE AFDELNINGAR/ ANTECKNINGAR RÖRANDE EXPEDITIONEN ÅT WESTERBOTTEN ÅR 1909, SAMT VEDERLÄGGNING AF FLERA, UTI DET HISTORISKA ARBETET: SVERIGES KRIG OCH POLITIK ÅREN 1808-1815 FÖREKOMMANDE, ORIKTIGA UPPGIFTER OM AFFÄREN VID SÄFVAR / HISTORISKA REKLAMATIONER RÖRANDE 1788, 89 OCH 90 SAMT 1808 OCH 9 ÅRENS FÄLTTÅG I FINLAND.
Stockholm 1865 / Albert Bonniers 1865 / Örebro, N M Lindh 1859, 1.upplagorna, (8)+199+(1 blank)+124+(1)s med 8 kolorerade uniformsplanscher och 6 delkolorerade kartor / 79s med två tabeller / VIII+128s. Tre relaterade arbeten sammanbundna i ett samtida brunt halvmarokängband med förgylld ryggtitel, förgyllda bind- och kapitälorneringar, marmorerade snitt; spricka nedtill i främre ytterfalsen, lätt nött i rygg och pärmhörn, första titelbladet åldersbrynt, smärre marginalreva i två av kartorna, i övrigt ett komplett, välhållet ex med rena inlagor.. Inga häftesomslag medbundna
      [Bookseller: Antikvariatet i Norrköping]
Last Found On: 2013-01-16           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/206937/1865-burman-johan-jakob-sparre-pehr-von-anteckningar-forda-under-tiden-fran-ar

Browse more rare books from the year 1865


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.