The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Een Welbereidt Dis-Genoot, Aen de Taafel des Heeren. Verhandelende die deughden, welke een Christen vercieren, om waardiglijk het H. Avondmaal te ontfangen. Getrokken uit het treflijk werk van Jeremias Dyke, Genaemt de Waerdige communicant. Daar bygevoegt H. Overdenkingen, Gebeden, voor, in, en na 't H. Avondmaal, als oock Een Kort Begrijp van de Christelijke Godgeleertheid, door Hendrik Uilenbroek. Vierde Druk.
Amsterdam, Johannes van Someren/2e werk: Dordrecht, Symon Onder de Linde 1667 - 2 werken in 1 band, (titelprent, 21) 234, (4) 292 p. Half Leer, 12° (Latere band, pagina 13/14 in kopie, titelprent wat verstevigd.)
      [Bookseller: Antiquariaat de Roo]
Last Found On: 2017-09-23           Check availability:      ZVAB    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/20320496/1667-dyke-jeremiah-een-welbereidt-dis-genoot-aen-de

Browse more rare books from the year 1667


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.