The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Schriftuurlyke Aanmerkingen, waarin vele Plaatsen der Heilige Schrift verklaart, of uit Historien en Outheden opgeheldert Worden. Voorhene ten dele uitgegeven, nu herdrukt en met vele nieuwe Aanerkingen en einige Redevoeringen vermeerdert het I. en II. Boek. Een Aanhangesel van einige Schriftnurhyke en Godtgeleerde Redevoeringen over verscheide Stoffen
Hero Nauta 1709 Hero Nauta, Leeuwarden, 1709. 12 Blatt/665/72 S./4 Bl./2 Titel mit je einem gestochenen Verlagssignet, 2 gestochenen Tafeln sowie einigen Textholzstichen, Pergamenteinband (oberer Rand durchgehend braunfleckig)Versand D: 5,90 EUR Theologie,Alte Drucke vor 1850
      [Bookseller: Celler Versandantiquariat]
Last Found On: 2017-09-20           Check availability:      buchfreund.de    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/19996610/1709-nyloe-jakobus-schriftuurlyke-aanmerkingen-waarin-vele-plaatsen-der

Browse more rare books from the year 1709


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.