The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Nova Jesu Cantica. Salvatoris alphabethica det er Vor Frelseris Jesu Cjristi hellige Naffne oc berømmelige loff som hannem i den hellige Skrifttilleggiseffter Alpha-Bethet udi XXIII Psalmer under vore lysstige Kirckes Toner ....
Kjøbenhavn, 1652. (40)+135+(40) sider pp. Med Fortale, Salmer, Index,Register. Bogen indeholder 23 salmer. Indbundet i et 1700 tals meget fint spejlbind med ophøjede bånd, gulddekoration og guldtryk. Bogen er i meget fin stand. Yderst sjælden. Har tilhørt Blinkenberg. Exlibris. Første udgave. 17030803
      [Bookseller: Andersens Antikvariat]
Last Found On: 2017-04-03           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1850800/1652-elias-povelson-nova-jesu-cantica-salvatoris-alphabethica-det

Browse more rare books from the year 1652


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.