viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

(DALIN, OLOF von)
Then swänska Argus. [I]-II. Sthlm, B. G. Schneider, 1732-34. 4:o. (419) + (420) s. Med titelvinjett i träsnitt i del I. Samtida nött skinnbd med upphöjda bind, oxiderad rikt guldornerad rygg och brun titeletikett. Stänkta snitt. Ryggen med ytlig sprickbildning och titeletiketten med smärre skador. Ngt stukade hörn. För- och eftersättsbladen saknas. Inlagan genomgående lager- och småfläckig på sina håll och även med smårevor i marginalerna. Det första titelbladet och de närmast följande bladen lite naggade i yttermarginalen. I del I, nr XI är övre hörnen avrivna på de två första bladen. Nr XXXVI i del I kraftigt solkfläckig i övre hörnet. En liten bokstavsförlust på grund av pappersförtunning i del II på det fjärde bladet i nr 24. Med G. Öhmans namnteckning på titelbladet och initialerna "H. C. M." präglade på främre pärmen.. Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 28. Komplett med register i båda delarna. Then swänska Argus utgavs med C. Carleson som mellanhand och eventuellt med vissa bidrag av denne. Censorn Johan Rosenadler ska ha författat innehållet i nummer 33 i första årgången. Tidskriften har en omtumlande utgivningshistoria. Lundstedt har funnit upp till sex olika upplagor av vissa nummer
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/179231/1732-dalin-olof-von

Browse more rare books from the year 1732


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.