The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

(DALIN, OLOF von)
Then swänska Argus. [I]-II. Sthlm, B. G. Schneider, 1732-34. 4:o. (419) + (420) s. Med titelvinjett i träsnitt i del I. Samtida nött skinnbd med upphöjda bind, oxiderad rikt guldornerad rygg och brun titeletikett. Stänkta snitt. Ryggen med ytlig sprickbildning och titeletiketten med smärre skador. Ngt stukade hörn. För- och eftersättsbladen saknas. Inlagan genomgående lager- och småfläckig på sina håll och även med smårevor i marginalerna. Det första titelbladet och de närmast följande bladen lite naggade i yttermarginalen. I del I, nr XI är övre hörnen avrivna på de två första bladen. Nr XXXVI i del I kraftigt solkfläckig i övre hörnet. En liten bokstavsförlust på grund av pappersförtunning i del II på det fjärde bladet i nr 24. Med G. Öhmans namnteckning på titelbladet och initialerna "H. C. M." präglade på främre pärmen.. Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 28. Komplett med register i båda delarna. Then swänska Argus utgavs med C. Carleson som mellanhand och eventuellt med vissa bidrag av denne. Censorn Johan Rosenadler ska ha författat innehållet i nummer 33 i första årgången. Tidskriften har en omtumlande utgivningshistoria. Lundstedt har funnit upp till sex olika upplagor av vissa nummer
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/179231/1732-dalin-olof-von

Browse more rare books from the year 1732


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.