viaLibri Requires Cookies CLICK HERE TO HIDE THIS NOTICE

Recently found by viaLibri....

De paa Jægerspriis ved Mindesteene hædrede fortiente Mænds Levnets-Beskrivelser.
2 bind (Første Bind + Andet Binds første Hefte (det udkomne)). August Friderich Stein & Johan Frederik Schultz, København 1783 & 1794. 4to. (14)+450 + (8)+248 sider. Trykt på kraftigt skrivepapir. Kobberstukket titelblad (G. C. Schule efter forlæg af Guiter) + 27 kobberstukne plancher af J. F. Clemens efter Johannes Wiedewelt. Indbundet i 2 uniforme samtidige halvbind af marmoreret kalveskind med rig rygforgyldning i Louis Seize-stil. Exlibris (Hjalmar Hartmann). Meget velholdt sæt.. Bibl. Dan. III,933. For plancherne, se Swane 128-154. Meget smukt og attraktivt sæt af dette prægtige værk, der aldrig blev fuldført. Kobberpladerne med illustrationer til første afdeling af det planlagte andetbind gik til ved Christiansborgs brand i februar 1794. De usolgte eksemplarer af værket gik ligeledes op i luer, under Københavns brand i juni 1795. Der findes enkelte aftryk af de tilintetgjorte kobberplader, men Wiedewelts personlige og komplette eksemplar på Det Kongelige Bibliotek er og bliver et unikum.** Værket er umiddelbart en skildring af den fædrelandshistoriske skulpturpark, arveprins Frederik (som værket er tilegnet og skylder sin tilblivelse) fra 1776 og ti år frem lod den yderst belæste billedhugger Johannes Wiedewelt anlægge i slotshaven ved Jægerspris. Navnene på de danske, norske og holstenske personer, der mindedes med Wiedewelts støtter, fandt man i Ove Mallings "Store og gode Handlinger" (1777). Ny forskning har vist, at der ud over Mallings patriotiske tankegods gemmer sig en dybere mening i mindelunden: Den er anlagt efter frimurer-tankegang og en vandring fra den friserede stenalderhøj Julianehøj gennem anlægget og frem til monumentet for Knud den Helliges bror Benedikt er en bevidstgørende fodrejse for den, der kan afkode de dybereliggende budskaber fra Wiedewelts støtter (se Erik Westengaard: Tankefulde haver (2001), p. 53ff). Såvel arveprins Frederik, Wiedewelt, Johan Frederik Clemens og Peder Topp Wandal var aktive frimurere (sidstnævnte blev optaget i logen Zorobabel den 9. maj 1776). At materialet til bogen blev opbevaret på Christiansborg (hvor arveprinsen også residerede), vidner om, at værket indgik i et projekt med særdeles kongelig bevågenhed
      [Bookseller: Vangsgaards Antikvariat]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/179228/1783-jaegerspris-wandall-peder-topp-de-paa-jaegerspriis-ved-mindesteene-haedrede

Browse more rare books from the year 1783


      Home     Wants Manager     Library Search     562 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service     


Copyright © 2018 viaLibri™ Limited. All rights reserved.