The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Utkast til en handbok för brunnsgäster, jämte beskrifning öfver de mäst godkände mineral-brunnar och bad-inrättningar i Sverige.
Första afdelningen, om Medevi. Sthlm, H. A. Nordström, 1803. 8:o. Grav. front,(8),200 s. & 1 utvikbar grav. karta & 1 stor utvikbar grav. plansch. Häftad och oskuren i samtida gråpappomslag med handskriven titeletikett på ryggen, etikettsignerat av C. G. Hassellgren i Stockholm. Några revor längst ned på ryggen. Fin inlaga med endast enstaka obetydliga lagerfläckar. Läckert ex. med en handskriven dedikation "à m. baronne Åkerhielm".. Bibliotheca Walleriana 4188. Allt som utkom. Frontespisen av Er. Acharius och graverad av E. Åkerland och den ovanliga stora planschen ritad av Fahlcrantz och graverad av C. Akrel. Originalbanden till arbetet utfördes i regel av C. G. Hassellgren och finns i lite olika utföranden. Detta är det enklaste
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/179226/1803-hedin-s-utkast-til-en-handbok-for-brunnsgaster

Browse more rare books from the year 1803


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.