The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Karolinska krigares dagböcker. IV + VI-XII.
Lund, 1901-1918. 8 volymer (av 12 utkomna), XLV + 300 + (1); XLVI + 394 + (1); XXXIV + 344 + (1); XL + 337 + (1); XXVIII + 338 + (); XXXV + 485 + (1); XXXI + 336; LXVIII + 467 s. Illustrerade med porträtt, kolorerade planscher m. m. Bruna halvskinnband med guldornerade ryggar med fem upphöjda bind och svarta och röda titeletiketter. 23 X 16 cm. Tryckt i 200 till 300 exemplar. Mer utkommet. Denna svit omfattar följande delar: IV: J. H. v. Kochens dagbok m. m; VI: Josias Cederhielms bref m. m.; VII: Jon Stålhammars bref m. m.; VIII: Carl Gustaf Mörners rapport m. m.; IX: Carl Gustaf Rehnskölds anteckningar och dagböcker m. m.; X: Alexander Hummerhielms dagbok m. m.; XI: C. G. Rehnskölds bref till Carl XII m. m.; XII: Journal öfver Nils Gyllenstiernas marsch m. m
      [Bookseller: Antikvariat Röda Rummet AB]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/179225/1901-quennerstedt-august-red-karolinska-krigares-dagbocker-iv-vi-xii

Browse more rare books from the year 1901


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.