The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Boerosia, Urbs, per Regna Septemtrionis, mercatura nobilis.
Then uti the Nordiska Riken, för sin köp0handel wälbekante Boeråås Stad. Beskrifwen af Nils Hufwedsson Dal. Stockholm, tryckt hos Sahl. M. Laurelli Enkia, Anno 1719. 8:o. (8),112 s. + 2 utvikbara graverade planscher. Samtida nött kalvskinnband, rikt gulddekorerad rygg. Liten bit borta vid ryggens fot. 20 mm spricka i främre fals. Nedersta 9 mm bortklippta på titelbladet. Fjärde bladet med gammal förstärkning i yttre kant. Planschen Wästgöta-dräng förstärkt i inre marginalen. Arvid och Rosa Hernmarcks förgyllda pärmexlibris på främre pärm. Stämpel AE i nedre marginalen på titelbladet. Exlibris Alex. Engblom och J. O. Wedberg. 16 x 10 cm.. Warmholtz 534
      [Bookseller: Antiquaria]
Last Found On: 2013-01-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/179088/1719-hufwedsson-dahl-nils-boerosia-urbs-per-regna-septemtrionis-mercatura

Browse more rare books from the year 1719


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.