The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Krychs-handelinge. Ghedaen by den heere van Praissac. Daer in gheleert wert hoe een Prince aengaen sal om oorlogh te voeren (...). Vertaald uit het , 523, door Zacharias Heyns, Amsterdam, Broer Jansz, 1623.
(16)+223 pag. Zonder band. Titelpagina wat vuil. Geillustreerd met gegraveerde titel en een groot aantal houtsneden in de tekst. Hierbij (zelfde formaat, ook zonder band): Oorlochs-questien oft ondersoeckinge der crijchs-saecken door de heere van Praissac. Amsterdam, Broer Jansz, 1623, 144 pag. In dit tweede werk met doorlopende paginering, maar met aparte titelpagina's: De brieven vande heere van Praissac, inhoudende corte' lessen op verscheyde materien. Amsterdam, Broer Jansz, 1623. En: De vrije discoursen oft handelinghen van den heere du Praissac. Amsterdam, Broer Jansz, 1623.$Zeer zeldzame en complete uitgaven. Er bestaan identieke drukken met de naam van Herman Jansz [Brouwer]. B0943.
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-18           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16554983/1623-praissac-du-krychs-handelinge-ghedaen-by-den-heere

Browse more rare books from the year 1623


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.