The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Nederlands wonder-toneel geopend in de jaren 1747 en 1748, vertonende (...) gebeurtenissen welke de Vereenigde Provintien (...) zijn overgekomen. En in 't byzonder de verkiezinge (...) als mede wel inzonderheid de onlusten, oproerigheden en plunderingen die ten opzigte tegen de pachters en regeeringe in verscheide steden en plaatzen geschied zyn. 2 delen, Leiden, v.d. Deyster en Bonk, 1749.
Gebonden in 2 half schapenleren banden uit de tijd (wat sleets), (12)+772+(10) pag. Geillustreerd met een frontispice door N. v.d. Meer en 8, deels uitslaande, gravures (o.a. van de onlusten te Groningen, Amsterdam en Leiden). Compleet maar wat gebruikt exemplaar. C3170.
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-17           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16397070/1747---nederlands-wonder-toneel-geopend-in-de

Browse more rare books from the year 1747


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.