The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Treurige en blyeindende liefdes bedryven, nevens de nieuwe buitensporigheden van Don Quichot, voorgevallen onder zyn doolende ridderschap. Spaansche historie. Amsterdam, Johannes Oosterwyk, 1715. [2 delen in 1 band].
"8°: * 4 A-I 8 K 4, 2 A-K 8 (-K8, blanco?), gepag.: [8] 150 [2] 156 [2] pp. Gegraveerde titelpagina (met de tekst Zeldzame liefdes gevallen) door J. Schijnvoet en 6 ongesigneerde gravures. Contemp. perkament, op schutblad met pen: J.M. Bussy de Rabutin. Lit.: Arents 174; Buisman 1461; Mateboer 1415. Niet in Waller, Muller, De Vries, Scheepers"."Verzameling liefdesgeschiedenissen waarin ook de figuur van Don Quichot af en toe opduikt. Het boek heeft evenwel niets te maken met Cervantes' meesterwerk. Het is een vertaling van 'Le desespoir amoureux avec les nouvelles visions de Don Quichotte', dat eveneens in 1715 was verschenen bij Josua Steenhouwer & Hermannus Uytwerf in Amsterdam. Volgens de onbekende vertaler was dit boek weer een bewerking van 'Homicidio de Fidelidad y la Defense del Honor', in 1619 in Parijs uitgekomen."
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-13           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/16033187/1461-liefdesbedryven-treurige-en-blyeindende-liefdes-bedryven-nevens

Browse more rare books from the year 1461


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.