The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

[1] Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst mis, mitsgaders hun val en einde . Blokziel [= Leiden, Joh. du Vivie], 1720. [gebonden met:] [2] Geuse-kost, opgedist in Paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [en met:] [3] Jesuiten-kost of de Maaltyden der Jesuiten, op de welke verscheide vaaderen der voorsz. societeit niet alleen hebben koomen.
"Geheel perkament uit de tijd, [1] 8+172 pag., geillustreerd met frontispice en 26 gravures in de tekst; [2] (16)+221 pag., geillustreerd met frontispice en 9 gravures in de tekst; [3] (24)+222 pag., geillustreerd met frontispice. C2229"."[1] Waller 1319; Knuttel, Verboden boeken 299; Scheepers I 544, [2] Scheepers I 543; Waller 603. [3] Waller 874."
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-11           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/15767666/1720-steversloot-l-1-papekost-opgedist-in-geuse-schotelen

Browse more rare books from the year 1720


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.