The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Historie van Br. Cornelis Adriaensz van Dordrecht , minrebroeder tot Brugge. Inde welke verhaalt wert de discipline en secrete penitentie oft geesselinge by hem gebruykt. Als ook mede sijne wonderlijke, vuyle, grouwelijke, ia bloetdorstige en lasterlijke sermoonen, die hij binnen Brugge gepredikt heeft. Gedrukt 't jaer 1628.[ Deventer, C. Thomassen].
Gebonden in half perkamenten band uit de 18e eeuw, 384 pag. Geillustreerd met gegraveerde titelpagina met twee voorstellingen: broeder Cornelis prekend en dezelfde twee naakte vrouwen geselend. C3210.Hierbij in een identieke half perkamenten band een exemplaar van een tweede deel, uit 1698, editie A. Boekholt te Amsterdam, 494 pag. met gegraveerde titelpagina. Bij de hier aangeboden editie van 1628 behoort geen tweede deel.
      [Bookseller: Antiquariaat A.G. VAN DER STEUR]
Last Found On: 2017-08-10           Check availability:      NVvA    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/15720257/1698--castelius-joannes-of-hubert-goltzius-historie-van-br-cornelis-adriaensz-van

Browse more rare books from the year 1698


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.