The viaLibri website requires cookies to work properly. You can find more information in our Terms of Service and Privacy Policy.

Recently found by viaLibri....

Egenhändigt skriven kvittens omfattande 5 rader.
Undertecknad "August Strindberg" och daterad den 30 december 1907. 11,5 x 17 cm. (1) s. Skrivet med svart bläck på notiskort med träådringsmönster. Har varit vikt omedelbart efter att det skrivits, vilket resulterat i lite spegelvänt kladd. I kvittensen intygar Strindberg att han av Karl Börjesson "i dag emottagit 500 kronor för handskriften till Svarta fanor". Vid jultiden 1907 fann sig Strindberg, inte för första gången, i en pressad ekonomisk situation. I ett brev till Börjesson den 18 december förklarar han: "Den 1:a oktober i år betalade jag hyran på fyra (4) olika ställen! Med mycket stora inkomster, har jag rysliga utgifter, är intrasslad i borgen och vexlar..." Strindberg sökte sätt att få in pengar, och den 10 december hade han sänt några handskrifter till Börjesson med ett förslag: "Jag ser ofta i antiqvariska kataloger manuskript utbjudas. Vill ni försöka sälja mina, som jag tar mig friheten att skicka på er?" Tydligen framkastade Börjesson idén att man kunde sälja handskrifterna i samband med Strindbergs 60-årsdag ett drygt år senare, men Strindbergs ekonomiska bekymmer var ju där och då. "Att vänta till mina 60 år på de andra manuskripten, det kan jag inte" skriver han den 18 december, "Då är jag död, eller vräkt ur våningen... Jag ber er därför intaga dessa manuskript i nästa katalog, eller kanske firman köper dem i klump, på spekulation?" Denna sista förhoppning verkar ha slagit in. Någon handskriftsförsäljning till Strindbergs 60-årsdag blev inte av. Istället sålde Börjesson tio år senare manuskriptet till "Svarta fanor" till Kungliga bibliotekets Strindbergsarkiv, tillsammans med 17 andra Strindbergmanuskript.
      [Bookseller: Mats Rehnström]
Last Found On: 2017-02-08           Check availability:      Antikvariat    

LINK TO THIS PAGE: www.vialibri.net/years/items/1346885/1907-strindberg-august-egenhandigt-skriven-kvittens-omfattande-5-rader

Browse more rare books from the year 1907


      Home     Wants Manager     Library Search     563 Years   Links     Contact      Search Help      Terms of Service      Privacy     


Copyright © 2019 viaLibri™ Limited. All rights reserved.